Articles

ฉ่งย้ง   

ฉ่งย้ง, herba cistanches

ชื่อภาษาอังกฤษ
Herba Cistanches

ส่วนที่ใช้
ลำต้น

ฤทธิ์และรส
ฤทธิ์อุ่น  รสหวานอมเปรี้ยวและเค็ม

สรรพคุณ
เสริมสมรรถภาพทางเพศ  ช่วยอาการปวดเมื่อยหลังและหัวเข่า

 

ฉ่งย้ง เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาบุรุษ 2000 สูตรผสมโสม