Articles

จันทบุรี

ชัชชัยเภสัช  ที่อยู่ 96 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทร. 039-321-613

นฤมลเภสัช  ที่อยู่ 56/69 ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทร.087-130-8225, 039-354-285

บ้วนแซตึ้ง  ที่อยู่ 49 ถ.ขวาง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทร. 039-311-078, 039-328-481

ซื่อตรงฟาร์มาซี  ที่อยู่ 224-6 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทร. 039-311-140

อมรรัตน์เภสัช  ที่อยู่ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

เภสัชกรภูวดล  ที่อยู่ 4/104 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี 22210  โทร. 081-294-2420

ภัชนิดาเภสัช  ที่อยู่ 4/92 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี 22210  โทร. 083-703-2366

บ้านยาเภสัช  ที่อยู่ 9/3 ถ.เทศบาล สาย 9 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120  โทร.  081-409-5574

หมอวิงโอสถ  ที่อยู่  3/2 ถ.เทศบาล สาย 4 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110  โทร. 039-441-221

อมรเภสัช  ที่อยู่ 4/86 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22110  โทร. 039-039-301