Articles

ดอนเมือง

ยาหนึ่ง  ที่อยู่ 116 ถ.พหลโยธิน (สะพานใหม่ ดอนเมือง ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญ) แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2521-0986, 02-971-1791

ห้องยา 48  ที่อยู่ ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ม.บูรพาวิลล่า 12 อยู่ตรงข้าม ซ.วัดไผ่เขียว ดอนเมือง (หน้า ม.บูรพา วิลล่า 12) กรุงเทพฯ  โทร. 084-729-0077

ณัฐเภสัช  ที่อยู่ 310/956 หมู่ 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  โทร. 0-2566-5317, 0-2928-7487