Articles

ทริปอิ่มใจ…ไปสองพี่น้อง

Imjai Trip Songpinong

ในระหว่างวันที่ 30 เม.ย – 3 พ.ค 2553 ห้างขายยาตราเสือมังกรได้เป็นผู้สนับสนุนในการบริจาคยาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในโครงการ ทริปอิ่มใจ ไปสองพี่น้อง ซึ่งเป็น โครงการพัฒนาพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกิ่วกาญจน์ เพื่อปฏิบัติภาระกิจอิ่มใจ และเยี่ยมเด็กในความอุปการะ ซึ่งภาระกิจประกอบด้วย

  • ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  • ทาสีอาคารเรียน 1 หลัง ต้อนรับเปิดเทอมให้น้องๆ
  • จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประมาณ 200 คน
  • จัดสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า สำหรับใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
  • จัดเลี้ยงอาหารให้น้องๆ
  • ทำความสะอาดห้องสมุด และจัดให้เป็นหมวดหมู่
  • ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
  • บริจาคเครื่องใช้ที่จำเป็น อาหารและยาให้แก่ครอบครัวเด็กในอุปการะ
  • เล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมาย

คลิ๊ก เพื่อดูภาพที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

Comments are closed.