Articles

เจตพังคี

 

เจตพังคี

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cladogynos orientalis Zipp. ex Span.

ชื่อวงศ์ :  EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น :  ตองตาพราน (สระบุรี) เปล้าเงิน หนาดตะกั่ว (นครราชสีมา) ใบหลังขาว (ภาคกลาง) เปล้าน้ำเงิน (ภาคใต้) มนเขา (สุราษฎร์ธานี) สมี (ประจวบคีรีขันธ์)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 ม. ลำต้นและใบมีขนรูปดาวสีขาวปกคลุมหนา ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข่กลับดอกเป็นช่อกระจุก เกิดตามซอกใบ ช่อดอกแยกเพศ ไม่มีกลีบดอก ผลแห้งแล้วแตก

ส่วนที่ใช้และสรรพคุณ:

  • ราก : แก้ท้องขึ้น ขับผายลม แก้ท้องเสีย บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ
  • เปลือก : รักษาโรคผิวหนัง
  • ใบ: แก้สิว แก้ไข้ แก้กำเดา
  • ดอก : แก้สตรีมีครรภ์ตกเลือด
  • ผล: ขับเสมหะ
  • ทั้ง ๕ :  แก้ลมจุกเสียด แก้ท้องเสีย ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

 

เจตพังคี เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาประดงพระสังข์ทรงช้าง