Articles

เชียงราย

เจริญเภสัช (เมือง เชียงราย) ที่อยู่ 322 อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  โทร. 053-713-597

ตงฮั้วโอสถ ที่อยู่ 173-4 ประสพสุข ต.เวียง อ.เมือง จ.เขียงราย 57000  โทร. 053-712-289

ปรีชาเวชภัณฑ์ ที่อยู่ 1894 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เขียงราย  โทร. 053-721-187

พานโอสถ ที่อยู่ 668 หมู่ 1 พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เขียงราย 57120  โทร. 053-721-882

อนุรักษ์เภสัช ที่อยู่ 870/6-8 พหลโยธิน ต.เวียง อ.พาน จ.เขียงราย  โทร. 053-711-710, 053-740-184

หมู่เฮาฟาร์มาซี  ที่อยู่ 30/2-3 ถ.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เขียงราย  57160  โทร. 053-795-039