Articles

บางขุนเทียน

ยา 35  ที่อยู่ 9/996 หมู่ 1 ซ.สะแกงาม 35/2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2462-0144

รสสุคนธ์เภสัช 2  ที่อยู่ 16/271-272 หมู่ 7 ซ.บางขุนเทียน-ลงทะเล 26 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2416-0168

ชุมชนเภสัช (พระราม 2)  ที่อยู่ 37/49 หมู่ 1 ซ.สะแกงาม ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2892-0895

ร้านเมดิฟาร์มาซี (บ.ตรัยธาราภูมิ)  ที่อยู่ 134/4 ซ.เทียนทะเล 24 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2453-9193, 0-2453-9361, 080-212-8888, 090-648-6991