Articles

อุดรธานี

เจ้าพระยาฟาร์มาซี  ที่อยู่  317/7 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  โทร. 042-223-677, 042-241-585, 042-222-799

ส่งเสริมเภสัช  ที่อยู่ 47 อดุลยเดช  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  โทร. 042-244-238, 042-222-190, 042-243-032

บ.ฟอร์เต้ 2016 จก.  ที่อยู่ 231 ม.5 ถ.รอบเมือง ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  โทร. 061-021-5884

สมบูรณ์เภสัช  ที่อยู่ 296 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  โทร. 042-221-689, 042-241-242

เจริญเภสัช  ที่อยู่ 347-8 หมู่ 15 ถ. ชนบทบำรุง ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370  โทร. 042-331-049

ศรีจันทร์เภสัช  ที่อยู่ 150 ถ.กุดจับ-หนองวัวซอ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250  โทร. 042-291-215

เพื่อมเภสัช  ที่อยู่ 460 หมู่ 6 ถ.อภัยสำราญ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130  โทร. 042-261-206