Articles

โสม

โสม, red ginseng

ชื่อภาษาอังกฤษ
Radix Ginseng (Ginseng / Ren Shen)

ส่วนที่ใช้
ราก

ฤทธิ์และรส
ฤทธิ์อุ่น  รสหวานอมขมเล็กน้อย

สรรพคุณ
ช่วยการเผาผลาญอาหารในร่างกาย  เสริมภูมิคุ้มกันโรค  ลดน้ำตาลในเลือด  บำรุงร่างกาย  บำรุงกระเพาะอาหาร  กระตุ้นประสาท  เสริมสมรรรถภาพทางเพศ  บำบัดโรคโลหิตจาง  เหมาะสำหรับผู้มีร่างกายอ่อนแอ

 

โสม เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาบุรุษ 2000 สูตรผสมโสม