Articles

Company

ห้างขายยาตราเสือมังกร

ห้างขายยาตราเสือมังกร ได้ถือกำเนิดจากการก่อตั้งของ คุณหมอยิ้ว ชินสมบูรณ์, บ.ว., บ.ภ. เมื่อปี พ.ศ. 2503 ก่อนหน้านี้คุณหมอได้ทำการรักษาบุคคลทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 ที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยนำสมุนไพรมาใช้ควบคู่กับการรักษา และปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจ และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเอาสมุนไพรพื้นบ้าน ทั้งไทยและจีน มาผสมผสานเป็นยาสมุนไพรสูตรตำหรับ ลับเฉพาะของตระกูล เพื่อใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ที่สาธารณชนเป็น ห้างขายยาตราเสือมังกรจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของยาสมุนไพรด้วยประการนี้

เรามีจุดมุ่งหมายและความตั้งใจในการผลิตยา เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตและมีคุณภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ใช้ในขบวนการการผลิต การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เทคโนโลยีการผลิต ความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน การเก็บสินค้าคงคลังในอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนการจัดส่ง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ในราคาย่อมเยาและทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด

สิ่งสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ความซื่อสัตย์ การบริการและสัมพันธภาพที่ดี อันก่อให้เกิดความไว้วางใจและการสนับสนุนจากคู่ค้า ทั้งร้านขายยา ตัวแทนจำหน่าย และผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงานซึ่งถือเป็นปัจจัยของความสำเร็จของห้างขายยาตราเสือมังกร

บริษัทฯ ได้เน้นการผลิตเฉพาะ ยาสมุนไพรสูตรตำหรับ เท่านั้น เนื่องจากยาสมุนไพรสูตรตำหรับไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และให้ผลการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพมากกว่ายาสมุนไพรสูตรเดี่ยว

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development Department)

Language: ENGLISH