Articles

สุราษฎร์ธานี

เต็กอันตึ๊ง  ที่อยู่ 350 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  โทร. 077-273524

นาสารฟาร์มาซี  ที่อยู่ 6-8 ถ.เพชรเมือง อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

พรเภสัช  ที่อยู่ 12 หมู่ 3 ตลาดท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  โทร. 077-311270

ย่งแซตึ๊ง  ที่อยู่ 273/5 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  โทร. 077-272435

ย่งอันตึ๊ง  ที่อยู่ 92 ถ.บ้านดอน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  โทร. 077-272046

สุราษฎร์โอสถ  ที่อยู่ 31 ถ.ราษฎร์บำรุง ตลาดท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130  โทร. 077-311487

เทียนอันตึ้ง  ที่อยู่ 312-4 หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000  โทร. 077-272-153, 077-286-403, 077-272-067

ก๊กแซตึ้ง  ที่อยู่ 304 หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000  โทร. 077-272-067

บ้วนแซตึ้ง  ที่อยู่ 40 บ้านดอน ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000  โทร. 077-272-395, 077-281-791

สถาพรเภสัช  ที่อยู่ 167 ม.1ถ.วิชิตภักดี ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  84110  โทร. 077-431-242

เพ่งซุนตึ๊ง  ที่อยู่ 31/2 ถ.ตลาดล่าง ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000  โทร. 086-952-5330

คลังยาไทย ที่อยู่ 165/18 หัวมุมปากซอย ชนเกษม 39 หมู่ 6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000 (จุดสังเกตุ: อาคาพาณิชย์สีขาว 3 ชั้น 3 คูหา)  โทร. 081-088-8288