Articles

ประจวบคีรีขันธ์

เจริญฟาร์มาซี  ที่อยู่ 205-206 ม.1 ถ.เพชรเกษม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรึขันธ์  77120  โทร. 032-622-168

เทเวศน์ฟาร์มาซี ที่อยู่ 23/7 ถ.สระสรง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรึขันธ์  77110  โทร. 032-511-631

เทพรักษ์เซ็นเตอร์  ที่อยู่  113-9 ไมตรีงาม อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000  โทร. 032-604-848, 032-604-800, 081-893-1493

เอกชัยฟาร์มาซี  ที่อยู่ 5/50 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรึขันธ์  77112  โทร. 032-622264

ไวพจน์เภสัช  ที่อยู่ 563 ถ.รัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรึขันธ์  77120  โทร. 032-622-100, 032-621-900

ก๊วยเภสัช  ที่อยู่ 73 ม.4 ถ.สุขาภิบาลทับสะแก ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก 77130  โทร. 032-671086

สุรินทร์เวชภัณฑ์  ที่อยู่ 25 ถ.สู้ศึก อ.เมือง ต.ประจวบคีรึขันธ์ จ.ประจวบคีรึขันธ์  โทร. 032-611-131, 032-601-890

ไพศาลเภสัช  ที่อยู่ 5/150-1 เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรึขันธ์  77120  โทร. 032-621-721

จี้อันตึ้ง  ที่อยู่ 55-55/1 ซ.ตลาดฉัตรไชย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรึขันธ์ 77110  โทร. 032-511-700

ปราณบุรีโอสถ  ที่อยู่ 5/10-11 หมู่ 2 รัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรึขันธ์  77120  โทร. 032-622-226