Articles

ประจวบคีรีขันธ์

เจริญฟาร์มาซี  ที่อยู่ 205-206 ม.1 ถ.เพชรเกษม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรึขันธ์  โทร. 032-621-504

เทเวศน์ฟาร์มาซี ที่อยู่ 23/7 ถ.สระสรง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรึขันธ์  โทร. 032-511-631

เทพรักษ์เซ็นเตอร์  ที่อยู่

เอกชัยฟาร์มาซี  ที่อยู่ 5/50 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรึขันธ์  โทร. 032-622264

แสงเจริญเภสัช  ที่อยู่ 187-188 ถนนรัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรึขันธ์  โทร. 032-622240

ไวพจน์เภสัช  ที่อยู่ สี่แยกปราณบุรี โทร. 032-622100

ก๊วยเภสัช  ที่อยู่ 73 ม.4 ถ.สุขาภิบาล ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก 77130  โทร. 032-671086

สุรินทร์เวชภัณฑ์  ที่อยู่ 25 ถ.สู้ศึก อ.เมือง จ.ประจวบคีรึขันธ์  โทร. 032-611131

ไพศาลเภสัช  ที่อยู่ 5/150-1 เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรึขันธ์  77120  โทร. 032-621-721

จี้อันตึ้ง (2519)  ที่อยู่ 39/2-3 ชมสินธุ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรึขันธ์ 77110  โทร. 032-511-678

ทับสะแกโอสถ  ที่อยู่ 79 หมู่ 4 สุขาภิบาล ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก 77130  โทร. 032-671-071

ปราณบุรีโอสถ  ที่อยู่ 5/10-11 หมู่ 2 รัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรึขันธ์  77120  โทร. 032-622-226