Articles

ลาดพร้าว

กรุงเทพดรักสโตร์ ที่อยู่ 2585/2 (ตรงข้าม ซ. ลาดพร้าว 122) ถ.ลาดพร้าว แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 10310 โทร. 0-2538-7900

เอส.พี. ฟาร์มาซี ที่อยู่ 2/296 ม.14 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน (ก่อนแยกวังหิน ข้างวัดใหม่เสนา) ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตวังทองหลาง โทร. 0-2942-1763

พลอยใสเภสัช ที่อยู่ 4 ซ.ลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตวังทองหลาง  10310 โทร. 08-6334-2546

พี.เจ. เภสัช 2 ที่อยู่ 729/148 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 10230 โทร. 08-1254-8830

ส่งเจริญฟาร์มาซี ที่อยู่ 189/16-7 ซ.ลาดพร้าว 1 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 10900 โทร. 0-2513-7718

หมอยาเภสัช ที่อยู่ ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10230 โทร. 0-2375-8803

ยาบัณฑิต ที่อยู่ ปากซอยลาดพร้าว 80 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 0-2514-2228

เอฟ.ฟาร์มาซี ที่อยู่ 2143/11-12 ซ.โชคชัย 4 (อยู่ในตลาดโชคชัย 4) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10310 โทร. 0-2538-4344

บ้านยา 140 ที่อยู่ 8/1 ซ.ลาดพร้าว 140 (อยู่ปากซอย) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240 โทร. 0-2704-7314 กด 0

ตำรับยา ที่อยู่ ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 0-2930-5919 กด 0

พูนทรัพย์เวชภัณฑ์ ที่อยู่ 169 ซ.ลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10310 โทร. 0-2933-9670

ยากรุงเทพ ที่อยู่ 43 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240 โทร. 0-2376-0706

เอ็มทีดรั๊ก (สาขา 1) ที่อยู่ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว 0-2538-4906, 0-2539-4450

อิสรีย์ฟาร์มาซี ที่อยู่ ซ.ลาดพร้าว 124 (อยู่ชั้นล่าง สนง.สรรพากรวังทองหลาง) 08-9173-7506

ชุมชนเภสัช ที่อยู่ 399 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10310 โทร. 0-2932-1783 กด 0 หรือ 1

ยาดี ที่อยู่ ข้าง รพ.ลาดพร้าว โทร. 08-6544-1367

กรีนรีฟดรั๊ก ที่อยู่ 33/61 ซ.ลาดพร้าว 71 (พนาสุข) ถ.นาคนิวาศ ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  โทร. 0-2956-1910

เบญจพรเภสัช ที่อยู่ ซ.ลาดพร้าว 122 โทร. 02-931-8354 ต่อ 101

อโรคยา ที่อยู่ ซ.ลาดพร้าว 107 อยู่หน้ามหาวัทยาลัยอาแบค ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10230 โทร. 08-1837-3025

ยาพีพี ที่อยู่ ซ.ลาดพร้าว 101 ตรงข้ามวัดบึงทองหลาง ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10230 โทร. 0-2171-9220

เจนจิราฟาร์มาซี ที่อยู่ 202 ซ.ลาดพร้าว 112  ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10310 โทร.

เมด แคร์ ดี-เชน ที่อยู่ 74/24-25 (ชั้น 1-3) หมู่ 2 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230 โทร. 0-2907-8464-9, 0-2907-8512-3, 0-2907-8514-6, 0-2907-8557, 0-2907-8670, 0-2907-9980, 0-2907-7780

เอ็ม.ที.ดรัก (สาขา 1) ที่อยู่ 1209 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10310 โทร. 0-2538-4906, 0-2539-4450

ชัยวัฒน์เภสัช ที่อยู่ 5394 ซ.ลาดพร้าว 101 (เยื้องวัดบึทองหลาง) คลองจั่น บางกะปิ 10240 โทร. 08-9158-9629, 08-4161-3094

วีระเวชภัณฑ์ ที่อยู่ 2061 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10240 โทร. 0-2538-2476, 0-2538-5300

ทิพย์เภสัช ที่อยู่ 17/101 ม.10 (หน้าหมู่บ้านปรีชา ทางลัดวังหิน) ถ.ลาดพร้าว-วังหิน ลาดพร้าว 10230  โทร. 0-2931-7495

เวลคัมฟาร์มาซี (เวลคัมฟาร์ม่า) ที่อยู่ 49/6 ม.3 หน้าหมู่บ้านอรุณธร ออเงิน ลาดพร้าว โทร. 0-2908-8671

ร้านปักกิ่งฟาร์มาซี  ที่อยู่ 4/23  ม.3 ซ.รามอินทรา 14 (ซอยมัยลาภ) ถ.รามอินทรา แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 10230 โทร. 02-362-4142, 08-5888-2762

บ้านยาเสนา ที่อยู่ 39/72 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ หมู่ 4 ซ.เสนานิคม 1 (ทางไปแยกวังหิน เลยหมู่บ้านอมร) ถ.พหลโยธิน แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 10230 โทร. 0-2907-2066, 08-9135-7349

บริษัทกรุงเทพดรั๊กสโตร์ ที่อยู่ ตรงข้ามซอยลาดพร้าว 122 (ข้างร้านหมูกะทะ) โทร. 0-2538-7900

รัตนาฟาร์มาซี ที่อยู่ 305 ซ. โชคชัย 4 แยก 9-11 (ก่อนถึงโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4) โทร. 0-2106-3654

ร้านหมอยา ที่อยู่ 106 วงค์เจริญแมนชั่น ซ.ลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240 โทร. 0-27333-9170 ต่อ 117