Articles

สุโขทัย

เรืองเวชเภสัช  ที่อยู่ 66-7 เทศบาลดำริ 3 ต.เมืองสวรรคโลก อ.เมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110  โทร. 055-642-120

บ้านยา  ที่อยู่ 51/9 ถ.สิงหวัฒน์ ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64000

พิสิษฐ์ฟาร์มาซี  ที่อยู่ 63/5 หมู่ 9 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร. 055-652-657

พูลสวัสดิ์เภสัช  ที่อยู่ 174 จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000  โทร. 055-611-439