Articles

จันทบุรี

ชัชชัยเภสัช  ที่อยู่ 96 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทร. 039-321-613

นฤมลเภสัช  ที่อยู่ 56/69 ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทร.087-130-8225, 039-354-285

บ้วนแซตึ้ง  ที่อยู่ 49 ถ.ขวาง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทร. 039-311-078, 039-328-481

อมรรัตน์เภสัช  ที่อยู่ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี