Articles

ปราจีนบุรี

กู้ชัยเวชการ  ที่อยู่ 61/1 หมู่ 5 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190  โทร. 037-276-046

คิมเฮงเภสัช  ที่อยู่ 35 ราษฏรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000  โทร. 037-211-122

ฮงแซโอสถ  ที่อยู่ 31-3 ราษฏรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000  โทร. 037-211-015

นาดีฟาร์มาซี  ที่อยู่ 245 ม.3 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  โทร. 037-289-038

ยาหนึ่ง  ที่อยู่ 379/221 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  โทร. 037-455-382

เอ็ม ที เภสัช  ที่อยู่ 379/525 ม.10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  โทร. 086-380-1739

บรรจงเภสัช  ที่อยู่ 299-301 ตลาดกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  โทร. 037-280-882

อุดมโอสถ  ที่อยู่ 2-4 ซ.ตลาดถาวร ถ.เจ้าสำอางค์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  โทร. 037-281-226