Articles

เชียงใหม่

แสงชัยเภสัช ที่อยู่ 347/2 ม.3 ต.เม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  โทร. 081-681-3505

ภิญโญเภสัช  ที่อยู่ 159/10 ตลาดช้างเผือก ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร. 053-221-751

วัฒนาพรโอสถ  ที่อยู่ 110-2 ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  โทร. 053-234-093

วีอีซี ดรักส์กำแพงดิน  ที่อยู่ 52 ถ.กำแพงดิน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  โทร. 089-557-0271, 085-694-5149

สยามชัยเภสัช  ที่อยู่ 8-10 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053-275-420

เวียงฝางโอสถ  ที่อยู่ 4 ถ.โซตนา ตลาดอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

อาร์ เอกซ์ฟาร์ม่า  ที่อยู่ 185/5 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  โทร. 081-681-2824, 053-273-456

บ.ปัญญาไท จก.  ที่อยู่ 49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร. 083-941-3336, 053-200-300