Articles

เชียงใหม่

แสงชัยเภสัช ที่อยู่ 347/2 ม.3 ต.เม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  โทร. 081-681-3505

ภิญโญเภสัช ที่อยู่ 159/10 ตลาดช้างเผือก ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร. 053-221-751

วัฒนาพรโอสถ ที่อยู่ 110-2 ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร. 053-234-093

วีอีซี ดรักส์กำแพงดิน ที่อยู่ 52 ถ.กำแพงดิน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  โทร. 089-557-0271, 085-694-5149

สุเมธเวชภัณฑ์ ที่อยู่ 142 ซ.3 เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  โทร. 053-233-396, 053-234-913

สยามชัยเภสัช ที่อยู่ 8-10 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053-275-420