Articles

สายไหม

วัฒนาเภสัช  ที่อยู่ 178/3 หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร. 089-206-07523

ห้องยาวัดลุ่ม  ที่อยู่ 560/17 ซ.เพิ่มสิน 24/1 (หน้า หมู่บ้านเอื้ออาทร คลองถนน) ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร.0-2994-0522

วุฒิเภสัช (บ.วุฒิ อินเตอร์ดรักส์ จก. 2010)  ที่อยู่ 315/5 ซ.พหลโยธิน 58 (แอนเน็กซ์) ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร. 0-2993-5181, 0-2531-3930, 0-2532-4833

รวมยาดี  ที่อยู่ 89/17 หมู่บ้านมารวย 2 หมู่ 7 ซ.วัดเกาะ ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร. 0-2538-8197

โชคอมรเภสัช  ที่อยู่ 98/9 ถ.สุขาภิบาล 5 (หน้าตลาดออเงิน) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร. 0-2153-1699, 0-2159-8633