Articles

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ห้างขายยาตราเสือมังกรได้บริจาคชุดม้าหินให้กับทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม สาขาบ้านเด็กอ่อนเสืิอใหญ่ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จุดมุ่งหมายหลักในการเป็นผู้สนับสนุนเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับทางมูลนิธิเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในงานพัฒนาครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่พร้อมทางด้านการเงิน และพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเด็กเล็กเพราะตัวเองต้องไปทำงาน

นอกจากงานดูแลเด็กเล็กโดยเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิฯและอาสาสมัครแล้ว ทางมูลนิธิฯยังได้จัดให้มีการอบรบให้กับคุณแม่มือใหม่และวิธีการดูแลบุตร ทั้งยังมีโครงการในอนาคตในการอบรมเยาวชน ให้เป็นคนดี ไม่เป็นภาระให้กับสังคมและป้องกันเยาวชนหญิงจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะคืนกำไรให้กับสังคมและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี สามารถติดต่อมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมได้ที่เบอร์ 02-249-0953-4, 02-249-4589 หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ www.fscc.or.th

คลิ๊ก เพื่อดูภาพที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

Comments are closed.