Articles

นวมินทร์

จิรภัทรเภสัช  ที่อยู่ 23/21 ซอยตลาดนวลจันทร์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230  โทร. 0-2510-5924

พรเจริญฟาร์มาซี  ที่อยู่ 46/193 ซ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230  โทร. 081-713-4196,  02-949-9964

กิตติเภสัช  ที่อยู่ 99/188 ม.6 (ตลาดปฐวิกรณ์ สุขาภิบาล 1 เลยซอยนวลจันทร์ ก่อนถึงร.พ.สยาม) ซ.นวมินทร์ 70 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 10240  โทร. 0-2947-7434

ยาใหม่เภสัช  ที่อยู่ 77/386 ม.5 ซ.ตลาดอิทรารักษ์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 10240  โทร. 0-2736-7810, 0-2971-3737 กด 2